Dr.Öğr.Üyesi
Avni Önder HANEDAR
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İletişim
+90 264 295 7086